top of page

Utstillingsforklaringer

Dommerfordeling

Dommerfordelingen finner du på en av de første sidene i katalogen. Her vil du se hvilke raser/farger hver dommer skal dømme, vist med EMS-koder. Disse kodene finner du også igjen på plakatene som henger foran hvert dommerbord. På en internasjonal utstilling vil du finne dommere fra en lang rekke land i Europa. Ved en normalt stor utstilling vil hver dommer dømme ca. 40 katter hver dag, og det er arrangørklubben som fordeler kattene på de inviterte dommerne.
 

Grunnbedømming/klassebedømming


Bedømmingene starter vanligvis rundt 09.00 – 10.00, og det er nå viktig å finne ut i hvilken rekkefølge dommeren ”din” har tenkt å dømme kattene.
På plakaten som henger ved hvert dommerbord, vil du se kategoriene/rasene/fargene dommeren skal bedømme. 
Hver dommer har en assistent, som skal være tilgjengelig om du trenger hjelp. Når bedømmingen starter, skal assistenten sette opp nummer på den katten som blir bedømt. Følg godt med på fremdriften, så katten din ikke kommer for sent til bedømming.

 

Dommerens jobb i grunnbedømmingen er å se på hver katt ut ifra en rasestandard. Standarden beskriver «den ideelle» katten i denne rasen. Det er så opp til dommeren å bedømme katten ut fra hvordan han/hun synes katten matcher standarden. Det er stor forskjell på hva som vektlegges av kvaliteter hos de forskjellige rasene. Hver katt kan oppnå 100 poeng, og dette er noe av det dommeren ser på:

 • hodeform, hake, profil

 • øynenes form, størrelse, farge

 • ørenes størrelse, form og plassering

 • kroppens størrelse og form

 • halelengde og form

 • pels og kondisjon

 

I grunnbedømmingen bedømmes først hver katt individuelt mot rasens standard. Dommeren skriver så en bedømmelsesseddel, og det deles ut en ”karakter” etter hvilke poengsum katten oppnår.


For å bli Excellent (EX), må katten ha minst 88 poeng. Oppnår den ikke dette, kan den bli Meget god (min. 76 poeng) eller God (min. 61 poeng).

Deretter blir katten sammenlignet med de andre kattene i samme klasse/farge/fargegruppe. Om flere katter har fått EX, vil dommeren dele ut EX1 til den han anser som best, EX2 til nr. 2 osv.


I klassene 1-10, vil katten som har fått EX1 og har oppnådd de antall poeng som kreves, bli klassevinner og få sitt Certificat (cert).
I kattunge og ungdyrklassen deles det ikke ut certifikat. Her blir den katten som oppnår EX1 klassevinneren.

Etter hvert som katten kommer opp i høyere klasser, kreves flere poeng. Det betyr at en katt kan få Ex1 uten certifikat om dommeren anser at den ikke holder mål til antall poeng som kreves i denne klassen.

Bedømmelselsseddelen blir levert i sekretariatet, der man registrerer resultatene og påfører evt. titler. Når alt er klart, legges seddelen i premiesekretariatet, hvor utstillerne kan hente dem. Ta godt vare på seddelen, spesielt om katten din har tatt certifikat. De trenger du for å få registrert titler på katten din.

Huskattene bedømmes etter en huskattstandard. Her ser dommeren hovedsakelig på kattens kondisjon, kropp og temperament. Huskattene konkurrerer ikke om certifikat, som rasekattene. Når huskattene bedømmes, rangeres de som nr. 1,2,3 osv. i sin respektive klasse (kort- eller langhår, hann eller hunn).

 

Best i variant - BIV
 

Når det finnes minst tre katter i samme farge eller fargegruppe, kan dommeren ta ut sin beste katt i denne fargen/fargevarianten. Under forutsetning av at det finnes minst tre katter i hver aldersgruppe, kan det tas ut BIV-voksen - BIV-ungdyr og BIV-kattunge. Om det ikke er tilfelle, slår man sammen gruppene. Da ser man bort ifra kjønn og klasse, og beste katt tildeles en BIV (Best i Variant). Kastrater konkurrerer for seg, og slås ikke sammen med de fertile. BIV deles ut til katt som oppnår minst 95 poeng. Vinnende katt mottar en sløyfe, pokal eller annen premie.

 

Nominering til Best in Show – NOM (Dommerens Beste)
 

Når grunnbedømmingen er over, vil dommeren samle de beste kattene til en nominering innen hver kategori han har dømt. Følg godt med på hvilke nummer som ropes opp til nominering. Du må selv følge med på om din katt blir ropt opp, men spør gjerne assistenten om hvilke nummer som står på listen om du er i tvil.

Det nomineres til panel, som er selve ”finalen” på utstillingen. Katter som blir NOM (populært kalt ”dommerens beste”) må oppnå minst 97 poeng. Under en nominering, vil alle katter i den kategorien dommeren har bedømt, og som holder mål i forhold til standard, bli vurdert mot hverandre.

Innen hver kategori dommeren har dømt den dagen kan han nominere sin beste;

 • kattunge

 • ungdyr

 • voksen hannkatt

 • voksen hunnkatt

 • voksen kastrathann

 • voksen kastrathunn

 

Har dommeren dømt huskatter, vil det også bli en nominering blant disse. Dommeren nominerer da sin beste;

 • hannkatt korthår

 • hunnkatt korthår

 • hannkatt langhår

 • hunnkatt langhår

 

Alle nominerte katter mottar en sløyfe, pokal eller annen premie. Ble ikke din katt NOM, er den ferdig for dagen. Den kan nå slappe av i buret til utstillingen er over, og utstillingsleder avslutter dagen. Når dommerne er ferdig med grunnbedømming og nomineringer, er det vanligvis lunsjpause, før panelet starter. Husk at det ikke er tillatt å forlate utstillingen med katten før utstillingslederen avslutter dagen. Har man spesielle grunner, kan man søke utstillingsleder om å få dra tidligere.
 

Panel/Best in Show - BIS
 

I panelet møtes alle NOM katter for å konkurrere om å bli Best in show!
Her vil alle dommere som har dømt samme kategori, møtes for å vurdere kattene han og de andre dommerne har nominert. De sammenligner kattene og stemmer deretter på den katten de synes er best av alle. Den katten som får flest stemmer, vil bli Best In Show i sin kategori,  fordelt på BIS voksen hann – BIS voksen hunn – BIS kastrathann – BIS kastrathunn, BIS ungdyr og BIS kattunge. Vinnerne ropes opp med navn på katt og eier, og det deles ut sløyfer og premier.

Når det gjelder huskatter, konkurrerer hann- og hunnkatter mot hverandre, og det tas ut BIS langhår og BIS korthår.

Utstillingsklasser og certifikat
 

En kattunge kan delta på utstilling fra den dagen den fyller fire måneder. Fra katten er 4-8 måneder stiller den i klasse 12 – kattungeklasse. Fra 8-12 måneder stiller den i klasse 11 – ungdyrklasse. Den dagen katten fyller 10 måneder, regnes den som voksen, og den kan nå begynne å konkurrere om certifikat. Katten stilles da i klasse 9 (ukastrert) eller klasse 10 (kastrert), og blir i denne klassen frem til den har fått sin tittel Champion eller Premier.

For å få tittel, må den bli tildelt et visst antall certifikat av forskjellige dommere. I klasse 9, kreves det at katten får tre CAC-certifikat av tre forskjellige dommere. Katten oppnår da sin første tittel – Champion (CH).
Etter oppnådd tittel rykker den opp et hakk på sin neste utstilling, og stiller nå i klasse 7 (Championklasse) For hvert ”trinn” kreves flere poeng for å oppnå certifikat frem mot sin neste tittel. Den høyeste tittel en katt kan oppnå er Supreme Champion (SC) eller Supreme Premier (SP).


 

FIFES utstillingsklasser og titler

Klasse 1 - Supreme Champion


Klasse for fertil rasekatt som har oppnådd tittelen Supreme Champion (SC). Katten har oppnådd den høyeste tittelen en fertil katt kan oppnå. I denne klassen konkurreres det ikke om flere certifikat. Katten får tildelt Hederspris (HP- Price of Honour), og katten rangeres ikke mot andre.

 

Klasse 2 – Supreme Premier
Klasse for kastrert rasekatt som har oppnådd tittelen Supreme Premier (SP). Katten har oppnådd den høyeste tittelen en fertil katt kan oppnå. I denne klassen konkurreres det ikke om flere certifikat. Katten får tildelt Hederspris (HP- Price of Honour), og katten rangeres ikke mot andre.           

 

Klasse 3 – Grand International Champion
Klasse for fertil rasekatt som har oppnådd tittelen Grand International Champion (GIC). Katten konkurrerer om CACS, som krever minst 97 poeng. For å oppnå tittelen Supreme Champion kreves følgende; enten 9 CACS fra tre forskjellige dommere i tre ulike land, eller 11 CACS fra minst seks forskjellige dommere i to ulike land.

Klasse 4 – Grand International Premier

Klasse for kastrert rasekatt som har oppnådd tittelen Grand International Premier (GIP). Katten konkurrerer om CAPS, som krever minst 97 poeng. For å oppnå tittelen Supreme Premier kreves følgende, enten 9 CAPS fra tre forskjellige dommere i tre ulike land, eller 11 CAPS fra minst seks forskjellige dommere i to ulike land.

Klasse 5 – International Champion

Klasse for fertil rasekatt som har oppnådd tittelen International Champion (IC). Katten konkurrerer om CAGCIB, som krever minst 96 poeng. For å oppnå tittelen Grand International Champion kreves følgende; enten 6 CAGCIB fra tre forskjellige dommere i tre ulike land, eller 8 CAGCIB fra minst seks forskjellige dommere i to ulike land.

Klasse 6 – International Premier

Klasse for kastrert rasekatt som har oppnådd tittelen International Premier (PR). Katten konkurrerer om CAGPIB, som krever minst 96 poeng. For å oppnå tittelen Grand International Champion kreves følgende; enten 6 CAGPIB fra tre forskjellige dommere i tre ulike land, eller 8 CAGPIB fra minst seks forskjellige dommere i to ulike land.

Klasse 7 – Champion

Klasse for fertil rasekatt som har oppnådd tittelen International Champion (IC). Katten konkurrerer om CACIB, som krever minst 95 poeng. For å oppnå tittelen International Champion kreves 3 CACIB fra tre forskjellige dommere i to ulike land.

Klasse 8 – Premier

Klasse for kastrert rasekatt som har oppnådd tittelen Premier (PR). Katten konkurrerer om CAPIB, som krever minst 95 poeng. For å oppnå tittelen International Premier kreves 3 CAPIB fra tre forskjellige dommere i to ulike land.

Klasse 9 – Åpen Klasse

Klasse for fertil rasekatt som er minst 10 måneder gammel. Katten konkurrerer om CAC, som krever minst 93 poeng. For å oppnå tittelen Champion kreves 3 CAC fra tre forskjellige dommere. 

Klasse 10 – Kastratklasse

Klasse for kastrert rasekatt som er minst 10 måneder gammel. Katten konkurrerer om CAP, som krever minst 93 poeng. For å oppnå tittelen Premier kreves 3 CAP fra tre forskjellige dommere. 

Klasse 11 – Ungdyr

Klasse for rasekatt, kastrert eller ukastrert,  8-12 måneder. Hann og hunn i samme rase/farge/fargegruppe konkurrerer mot hverandre.

 

Klasse 12 – Kattungeklasse

Klasse for rasekatt, kastrert eller ukastrert, 4-8 måneder. Hann og hunn i samme rase/farge/fargegruppe konkurrerer mot hverandre.

 

Andre klasser

Klasse 13a – Noviseklasse
En novise er en katt uten stamtavle eller med ukjente foreldre.

 

Klasse 13b – Kontrollklasse
Kontrollklassen er for de raser som er under utvikling, og for rasekryssinger der formålet er forhåndsgodkjent av det nasjonale FIFe-medlemmet.

 

Klasse 13c – Bestemmelsesklasse

For å fastsette korrekt EMS-kode kan en katt bli kontrollert i Bestemmelsesklassen, for

pelsfarge eller for hvilken som helst annen egenskap, på forespørsel fra det nasjonale FIFe-

medlemmet eller utstilleren.

 

Klasse 14 – Huskattklasse
Klasse for huskatt (uten stamtavle). Katten må minst være 4 måneder. Er huskatten over 10 måneder, skal den være kastrert for å kunne stilles ut.


 

Nasjonale klasser

Klasse 15 – Avlsklasse
Klasse for ukastrert rasekatt med minst tre avkom fra minst to forskjellige kull, som stiller til bedømming i klasse 1-12. Klassen er oppdelt i hann og hunn, og konkurrerer kategorivis.

Klasse 16 – Oppdretterklasse 
Klasse for oppdrettere med minst 3 avkom med samme stamnavn, fra minst to forskjellige kull, som stiller til bedømming i klasse 1-12.

Klasse 17a – Senior
Klasse for både rasekatter og huskatter, 7-10 år. Det konkurreres i kategori og rangeres 1,2,3 osv.

Klasse 17b - Veteran

Klasse for både rasekatter og huskatter, 10 år og eldre. Det konkurreres i kategori og rangeres 1,2,3 osv.

Klasse 19 – Kull
Oppdrettere kan stille ut kull som er fra 4-7 måneder Minst tre kattunger fra kullet må stille til bedømming, men hele kullet må ikke være med. Det legges vekt på den gjennomsnittlige kvaliteten til kullet i forhold til standard.

 

Spesielle FIFE utstillingstitler


Etter hvert som katten oppnår titler, plasseres forkortelsen på stamtavlen foran eller bak navnet til katten.
Nedenfor ser du hvilke titler som kan oppnås om man har en katt som er spesielt høyt premiert.
En katt som oppnår slike titler kan få en lang rekke forkortelser foran og bak sitt navn, f.eks:
WW12, SW11, SC “Kattens fulle navn”, JW, DSM, DM.

 

World Winner (WW)
Tittelen tildeles katter som har vunnet Best In Show på World Winner show.

Scandinavian Winner (SW)
Tittelen tildeles katt som har vunnet Best In Show på Scandinavian Winner show.

Junior Winner (JW)
For å bli Junior Winner, må en katt vinne Best in Show minst 5 ganger i klassene 11 og 12.

Distinguished Senior Winner (DSW)

Tittelen tildeles katter over 7 år som vinner Best in Show minst 5 ganger i ordinære klasser. Kortest mulig kvalifiseringsperiode er 1 år og 1 dag fra første til femte Best in Show.

Distinguished Show Merit (DSM)
Kan vinnes av godkjente rasekatter og huskatter. Katten må vinne Best In Show minimum 10 ganger i klassene 1-10 og 14. Kortest mulig kvalifiseringsperiode er to år og èn dag mellom den første og tiende BIS. Regelen er satt for å forhindre at DSM oppnås for raskt.

 

Distinguished Variety Merit (DVM)
Kan oppnås av godkjente eller midlertidig godkjente rasekatter. Katten må vinne Best i Variant minimum 10 ganger i klassene 1-12. Kortest mulig kvalifiseringsperiode er to år og èn dag mellom den først og tiende BIV. Regelen er satt for å hinder at DVM oppnås for raskt.

 

Distinguished Merit (DM)
Kan oppnås av hunnkatt som har produsert minst fem avkom, og hannkatt som har produsert mins ti avkom, hvor alle avkom har oppnådd tittelen IC/IP, JW, DSM eller høyere tittel. 

 

National Winner (NW)
Denne tittelen tildeles den rasekatt eller huskatt som har blitt best av alle i sin kategori i Årets katt konkurranse. NRR tar ut fem nasjonale vinnere hvert år, og tittelen går til den katten som har oppnådd flest poeng under et utstillingsår.

 

bottom of page