top of page

Ønsker du å bli medlem i KKMN?

Medlemskap i klubben: 

Medlemskap søkes ved å fylle ut søknadsskjemaet under og sende dette det sittende styret ved Monika Sundt. Medlemskapet vurderes fortløpende, og det gis tilbakemelding på om søknaden blir godkjent eller avslått. Medlemskapet er ikke gjeldende før innbetaling er registrert.

Medlemskap for året:
Medlem Kr 500,00
Familiemedlem: Kr 100,00

Kontonummer: 4212.11.83794

Merk innbetalingen med "medlemsavgift" og ditt navn.

Kontigenten følger kalenderåret.

Fyll ut kontaktskjemaet med følgende informasjon; 

Fullt navn: 

Adresse:

Post nr:

Poststed: 

Telefon: 

Er du oppdretter? Hvis ja, hva er stamnavnet ditt?

Har du rasekatt? I så fall hvilken rase er katten(e)?

Har du huskatt?

Medlem i tidligere klubb: 

 

HUSK å bekrefte at du godkjenner lagring av personopplysninger. 

Trykk her for å få opp personopplysningsskjemaet du skal sende inn.

Der kan du også samtykke til bruk av bilder og opplysninger om ditt oppdrett.

Ved familiemedlemskap skal navn på hovedmedlem oppgis.

 

Sendes til:

Katteklubben Midt-Norge
v/ Monika Sundt, Almenningsvegen 32, 7517 Hell

eller på mail: Monika76.sundt@gmail.com

Ønsker du mer informasjon om medlemskap i KKMN, ta kontakt med Monika Sundt.

bottom of page