NRR

NRR står for Norske Rasekattklubbers Riksforbund og ligger under Federation International Feline (FIFé). KKMN er en del av NRR og følger deres lover og vedtekter. 

Nedenfor finner du nyheter fra NRR.

Kontaktinformasjon
kkmnshow@gmail.com