Kontaktinformasjon
kkmnshow@gmail.com

KKMNs utstilling i Trondheim 2020.

 

 

Katteklubben Midt-Norge sin neste utstilling er 11. - 12.juli 2020.

2-cert utstilling i Heimdalshallen, Trondheim.

Innbydelse kommer!

Det er opprettet et Facebookarrangement med navn KKMN 2020 sommerutstilling

All informasjon vil bli publisert både her og på Facebookarrangementet.

Påmelding til utstillingen direkte fra MinKatt 

for både norske og utenlandske utstillere.

Utstillingen er åpen for publikum: Lørdag 10.00 - 16.00 og søndag 10.00 - 16.00.