top of page

Kategorier og fargekoder

 

Kategorier


De forskjellige rasene er inndelt i 4 kategorier. Huskatter kommer i en kategori for seg.

Hver kategori er så inndelt i raser og fargevarianter eller fargegrupper.

Hver katt som stilles ut har sitt eget nummer. I katalogen finner du nummeret på utstillerkortet du fikk i innsjekken, og på buret til din katt. Numrene er sortert etter hvilken rase og farge (gruppe) katten tilhører, samt hvilken klasse den konkurrerer i. De ulike klassene kattene stiller i, avhenger både av alder og hvilke utstillingsmeritter (titler) katten har fra før.

I katalogen vil du finne de forskjellige rasene/fargene presentert med en såkalt EMS-kode. Denne koden viser hvilken rase og farge/mønster en katt har (eks PER n – sort Perser). Om du ikke vet hvilken kode din katt har, finner du denne både på stamtavlen og på utstillerkortet. Skriv den gjerne ned sammen med din katts katalognummer. Det gjør det lettere å følge med på når din katt skal opp til bedømming. Du finner en ordentlig oversikt over alle raser og farger i EMS-systemet litt senere.

 

Fargegruppe – Variant
Som nevnt tidligere, deles hver kategori inn i raser og fargegrupper eller variant. Det betyr at noen raser konkurrerer bare med de som har samme fargevariant, mens andre raser konkurrerer i definerte fargegrupper.

 

Følgende raser er inndelt / konkurrerer i fargevariant:

Kategori I

Exotic (EXO), Perser (PER), Ragdoll (RAG), Hellig Birma (SBI), Tyrkisk Van (TUV)

 

Kategori III
Bengal (BEN), Britisk korthår (BSH), Britisk langhår (BLH), Burmeser (BUR), Chartreux (CHA), Cymric (CYM), Egyptisk mau (MAU), Europé (EUR), Korat (KOR), Manx (MAN), Ocicat (OCI), Singapura (SIN), Snowshoe (SNO), Sokoke (SOK)

Kategori IV
Abyssiner (ABY), Balineser (BAL), Japanese bobtail (JBT), Orientalsk korthår (OSH), Orientalsk langhår (OLH), Russisk blå (RUS), Siameser (SIA), Somali (SOM), Thai (THA)

 

Kategori V
Huskatt langhår (HCL), Huskatt korthår (HCS)

Følgende raser er inndelt / konkurrerer i fargegrupper:


Kategori II
American Curl langhår (ACL), American Curl korthår (ACS), La Perm langhår (LPL), La Perm korthår (LPS), Maine Coon (MCO), Neva Masquerade (NEM), Norsk Skogkatt (NFO), Sibirsk katt (SIB), Tyrkisk Angora (TUA)

 

Kategori III

Burmilla (BML), Kurilsk bobtail korthår (KBS), Kurilsk bobtail langhår (KRL), Selkirk Rex langhår (SRL), Selkirk Rex korthår (SRS)

Manx (MAN), bedømmes etter halelengde

 

Kategori IV
Cornish Rex (CRX), Devon Rex (DRX), German Rex (GRX), Don Spynx (DSP), Sphynx - SPH, Peterbald (PEB)

EMS - Systemet
I 1991 innførte FIFE en felles standard for å betegne kattenes raser/farger/mønster. Systemet fikk navnet EMS (Easy Mind System). I dette systemet er alle raser beskrevet med en kode som består av:

  • tre store bokstaver for rasen (eks. MCO)

  • fargen på pelsen angis med små bokstaver som er felles for alle raser (eks. n)

  • en eller flere grupper på to sifre beskriver videre kattens fargemønster (eks. 09 22)

    Setter vi sammen dette får vi EMS-koden MCO n 09 22, en bruntabby med hvitt Maine Coon.

 

EMS - koder for farger og mønster

 

De fleste farger og mønstre benevnes likt for alle raser. Fargen d – rød, beskriver en rød katt, uansett rase,  en masket katt vil alltid ha mønsterkoden 33 osv. Det betyr at en rødmasket Devon Rex vil få EMS-koden DRX d 33. Det finnes selvfølgelig noen unntak, bl.a når det gjelder rasespesifikk farge, som 33 (masket) hos for eksempel Siameser og Hellig Birma, 31 (Burma-tegning) for Burmeser og 01 (Van) for Tyrkisk Van. Hos disse rasene blir ikke disse kodene angitt. For noen fargevarianter angis også koden for øyenfarge, og for raser som Manx og Cymric angis halelengde.

Her er noen flere eksempler:
                      

EXO n 22 - Bruntabby Eksotisk Korthår                                    BRI w 62 – Hvit/orangeøyd Britisk Korthår
BAL n 21 - Bruntabbymasked Balineser                                     SBI a 21  -  Blåtabbymasket Hellig Birma
SOM o  -   Sorrel Somali                                                         OLH c  -      Lilla Orientalsk Korthår

EMS farger.png
bottom of page