Oppdrettere i kategori 4

Abyssiner (ABY)

(N) Hakrilas

Toril Kremmervik

Trondheim

kremmerv@gmail.com 

FacebookHakrilas.abyssiner

Devon Rex (DRX)

(N) DiKiz

Stine Dørdal

Gjølme

sdoerdal@mail.com