Oppdrettere i kategori 4

Abyssiner (ABY)

(N) Hakrilas

Toril Kremmervik

Trondheim

kremmerv@gmail.com 

http://hakrilas.no/

FacebookHakrilas.abyssiner

Blogg: 

http://www.hakrilas.no/blogg

Devon Rex (DRX)

(N) DiKiz

Stine Dørdal

Gjølme

sdoerdal@mail.com

Kontaktinformasjon
kkmnshow@gmail.com